Szanowni Państwo!
Komisja rekrutacyjna
podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od jutra tj. 31.03.2022 r. od godz. 8.00 do 07.04.2022 r. do godz. 16.00 prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji w placówce zakwalifikowania.