Majątek przedszkola stanowi:
stan mienia komunalnego w wysokości - 714 321,- zł

Sprawozdanie finansowe jednostek obsługiwanych przez GCUW za rok 2019 - https://bip.gdansk.pl/pobierz/152734/p52_sf2019

Sprawozdanie finansowe jednostek obsługiwanych przez GCUW za rok 2020 - https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202105170424/p52_sf2020.pdf

Sprawozdanie finansowe jednostek obsługiwanych przez GCUWA za rok 2022 - https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305208969/p52.zip

Sprawozdanie finansowe jednostek obsługiwanych przez GCUWA za rok 2023 -

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32452/P52.7z