Przedszkole nr 52 znajduje się w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Jaśkowa Dolina 12 w budynku o zabytkowym charakterze z okresu przedwojennego. Lokalizacja przedszkola, nieopodal terenów leśnych, pozwala na codzienny pobyt dzieci w naturalnych warunkach rekreacyjnych, co stwarza niepowtarzalny walor naszej placówki.

W obecnej zabudowie placówka funkcjonuje od 1990 roku, kiedy to dobudowano pomieszczenia kuchenne, jedną salę dydaktyczną oraz zaplecze administracyjne. Baza przedszkola to cztery sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, gabinet terapii pedagogicznej, gabinet logopedyczny i psychologiczny.

Opiekę nad dziećmi sprawuje 8 nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym, posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu:

 • wychowania przedszkolnego
 • pedagogiki ogólnej i edukacji wczesnoszkolnej
 • oligofrenopedagogiki
 • logopedii
 • języka angielskiego
 • socjoterapii i resocjalizacji 
 • terapii pedagogicznej
 • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • informatyki.

Baza przedszkola to cztery sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, dwie tablice multimedialne, gabinet wczesnego wspomagania, gabinet psychologiczno-logopedyczny.

Oprócz zajęć dydaktycznych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla grupy najstarszej fianansowana przez miasto Gdańsk,
 • Język angielski w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu, 
 • Zajęcia w ramach programu Uczymy dzieci programować - kodowanie na dywanie,
 • Religia - na życzenie rodziców (dla dzieci 4,5 i 6 letnich),
 • Bogata oferta terapii wpierających rozwój dziecka ukierunkowana na jego samodzielność,
 • Rytmika - dwa razy w tygodniu.

Przedszkole organizuje urodziny dzieci, atrakcyjne Koncerty z Bajnutkiem, teatrzyki, wycieczki. Odbywają się również uroczystości rodzinne: Dzień Babci i Dziadka oraz Dni Rodziny

Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach od 8.00 do 13.00. Opłata stała za każdą godzinę poza podstawą programową wynosi  1,00zł  wyliczana na każdy miesiąc wg wzoru: dzienna liczba godzin dziecka w przedszkolu X liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Opłata za korzystanie  z wyżywienia wynosi 10,- zł za 3 posiłki dziennie( śniadanie, obiad i podwieczorek)

Składka na radę rodziców wynosi 50zł miesięcznie.