Skład Rady Rodziców:

Pani Marta Zakrzewska-Domżalska - przewodnicząca Rady Rodziców

Pan Maciej Marchilewicz - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Pani Magdalena Żwirowiska - sekretarz Rady Rodziców

Pani Karolina Kwiatkowska - skarbnik Rady Rodziców

Pani Joanna Kotowicz

Pani Beata Zięba - dyrektor Przedszkola nr 52