Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 52 w Gdańsku w roku szkolnym 2023/2024:

mgr Beata Zięba – Dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Cichocka - nauczyciel dyplomowany 

mgr Kamila Jewsienia - nauczyciel mianowany

mgr Jolanta Kamińska - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Kwaśniewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Latarska - nauczyciel mianowany

mrg Agnieszka Makarewicz - nauczyciel kontraktowy

mgr Alicja Sowińska - nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Dąbrowska - nauczyciel wspomagający

Specjaliści:

Psycholog - Magdalena Miler

Oligofrenopedagog, socjoterapeuta - Elżbieta Cichocka

Logopeda - Małgorzata Drawska

Język angielski - Teresa Koszałka

Fit-Klasa - Elżbieta Kwaśniewska 

Katecheta - Alicja Krause