Drodzy Rodzice!
Przedstawiam Państwu uaktualnioną, skonsultowaną z GCUW, informację o odpłatności za przedszkole od 1 września 2020 rolu.
Proszę się zapoznać.

Dyrektor Przedszkola 52
Beata Zięba

Opłaty za przedszkole należy wpłacać w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, wyłącznie na rachunki bankowe:

-   opłata za przedszkole w kwocie ustalonej wcześniej z intendentem przedszkola  na konto indywidualne podane przez intendenta

-   za wyżywienie dziecka w kwocie ustalonej wcześniej z intendentem przedszkola na konto indywidualne podane przez intendenta

-   na Radę Rodziców w kwocie 70 zł na konto nr : 07 1540 1098 2059 5567 7680 0001