RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  PRZEDSZKOLA NR 52 

 6.00 - 7.50

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne praca dzieci indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym stymulacyjno –  kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne, prace porządkowe.

 7.50 - 8.00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 8.00 - 8.30

Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenia umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

 8.30 -  8.40

Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne

 8.40 - 10.00

 

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia gimnastyczne
• zajęcia i zabawy edukacyjne ( grupy młodsze – 9.00 – 9.20 ),   (grupa „0” – od  8.30)

10.00 –10.10

    II śniadanie

10.10 –11.20

Spacery, pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy organizowane i swobodne, zabawy sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrody, / w przypadku złych warunków atmosferycznych  wyżej wymienione zabawy  w sali/.

 11.20 -11.30

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

  11.30 -12.00

Obiad, czynności samoobsługowe, ćwiczenia umiejętności  prawidłowego posługiwania się sztućcami.

  12.00 -12.10

Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne

 12.10 -14.00

Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni,
• słuchanie bajek literackich oraz muzycznych

Grupy starsze :
 - Spacery po parku lub osiedlu, obserwowanie przyrody, zajęcia komunikacyjne, zdrowotne, zagadnienia społeczne i ekologiczne/ w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy  w sali/.

 14.00 -14.10

Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowo – higieniczne

 14.10 -14.30

Podwieczorek

 14.30 -17.00

 

Rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia o charakterze wychowawczym, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe