Elektroniczna rekrutacja rozpoczyna się 1 marca o godz. 12:00 i potrwa  do 12 marca do godziny 16.00
 
Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata:

Przedszkola / Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami i kryteriami rekrutacji.

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/zasady-rekrutacji-dzieci-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022,a,188855